Kursy przygotowujące do egzaminów szkolnych dla uczniów w wieku 13-18 lat (2x w tygodniu; 50 minut) :

- ósmoklasisty

- maturalnego


Kursy skierowane do uczniów przygotowujących się do egzaminów szkolnych oparte są na kompleksowym kształtowaniu umiejętności testowanych. Przygotowują nie tylko do formatu danego egzaminu, ale również uczą zarządzania czasem, autoprezentacji i radzenia sobie ze stresem przedegzaminacyjnym.