• Kurs dla dzieci w wieku 3-6 lat (1x lub 2x w tygodniu; 45 minut)

Bohaterowie kursu wprowadzają najmłodszych uczniów w bajkowy świat języka angielskiego poprzez zabawę, piosenki i ćwiczenia ruchowe. Nasze metody pracy rozwijają sprawności sensoryczno-motoryczne, zapamiętywanie oraz logiczne myślenie. Liczne ćwiczenia CLIL odkrywają przed dziećmi zagadki otaczającego ich świata i promują zachowania prospołeczne.


*CLIL, czyli Content and Language Integrated Learning, to zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe oparte na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego rekomendowane przez Komisję Europejską.