• Kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge

Pracujemy na materiałach kompatybilnych ze wszystkimi egzaminami Cambridge. Osobom, które są zdecydowane na egzamin proponujemy kurs uzupełniający Cambridge Exams, który umożliwi właściwe przygotowanie.


- Certyfikaty dla dzieci

1) YLE (Young Learners English): Starters, Movers, Flyers

2) PET, KET

Certyfikaty YLE motywują dzieci do nauki języka, uczą systematycznej pracy oraz dają dzieciom poczucie sukcesu i zwiększają pewność siebie.

YLE obiektywnie i precyzyjnie określają umiejętności uczniów. Oceniane są wszystkie umiejętności językowe: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie, oraz funkcje językowe: gramatyka i wymowa.

Wypełnione przez dzieci karty egzaminacyjne są sprawdzane w ośrodku egzaminacyjnym Cambridge, a egzaminy ustne są przeprowadzane przez specjalne wyszkolonych egzaminatorów.

Aby zdać certyfikat, dzieci muszą opanować dużą liczbę słów w języku angielskim (w 3 certyfikacie ponad 1500) oraz wiele zagadnień gramatycznych. Dzieci zdające 3 certyfikat posługują się wszystkimi podstawowymi czasami w języku angielskim, prowadzą swobodną rozmowę na różne tematy, opowiadają historie na podstawie obrazków czy wymieniają się informacjami.

YLE zachęcają do zdawania kolejnych, coraz bardziej zaawansowanych certyfikatów językowych oraz do kontynuowania nauki języka. Po zdaniu trzeciego poziomu, dzieci są gotowe do przygotowywania się do certyfikatów PET oraz KET.


- Certyfikaty dla starszej młodzieży i dorosłych

1) FCE

2) CAE

3) CPE